Irene Brakman


Soundhealing;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen voor Kinderen/ Performances for children;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

zondag 4 december 2016

Gayatri Mantra!


video

 OM BHUR BHUVA SVAHA
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YO NAHA PRACHODAYATVertaling: Door alle lagen van ervaring heen is dat
de ware aard die het bestaan verlicht, het Allerhoogste Ene.
Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie
de verheven schittering van verlicht bewustzijn gewaarworden.

OHM

woensdag 19 oktober 2016

´MANTRA 4YOU´

MANTRA 4YOUGisteravond een prachtige ontmoeting gehad met Yvette Baan en Wim Danckaarts uit Dordrecht.  Samengebracht door Ron Prins hebben we een avond samen mantra gezongen en elkaar ontmoet in stem en klank. Een liefdevolle ontmoeting met een vervolg nu al neergezet in het universum!!


                                   De naam MANTRA 4YOU


Begin januari zal dit vorm krijgen in een mantra concert in Dordrecht voor een groter publiek. 6 november is alvast een voorproefje. Op het tweede Yoga Festival Dordrecht spelen en zingen Yvette Baan, Wim Danckaarts, Sacha en Irene Brakman mantra's van 15:00 uur tot 16:00 uur. Je bent welkom te ervaren wat mantra's jou brengen. Wij zijn al om! Meer lezen over mantra's kijk op: http://www.wycentrumvoorbewustzijn.nl/Mantra-s-zingen.html.Yesterday evening we had a beautiful encounter with Yvette Baan and Wim Danckaarts from Dordrecht. We have been brought together by Ron Prins, that evening we have been singing mantra together and met each other in voice and sound. A very loving meeting with a sequence already put down in the Universe.

                                     The name is MANTRA 4YOU   

In the beginning of January it will gets it´s form in a Mantra Concert in Dordrecht before a bigger audience. On the 6th of November there is already foretaste. On the second Yoga Festival Dordrecht they will be playing and singing mantra´s from 15.00 hour till 16.00 hour. This is in the afternoon. You are welcom to experience what mantra´s can bring you. We know it already! More reading about mantra´s look up the link above. 

zondag 31 juli 2016

Kunst en Creatief Markt centrum 't Westlicht in Goes.


Wat een mooie ochtend was het. Spelen in de Maria Magdalena Kerk in Goes op de Kunst en Creatief Markt van centrum 't Westlicht in Goes.

Het spelen van mantra's en improvisaties. Mooie momenten toen violiste Djessy van den Dries met ons mee kwam spelen. Als een stroom water zo natuurlijk vloeiden we verder.What a beautiful morning it was. Playing in the Mary Magdalene Church in Goes on the Art and Creativity Market of center 't Westlicht in Goes.

Playing mantra's en improvisations. Beautiful moments when violin player Djessy van den Dries came and played wit us. Like a stream so naturally flowing together.

 

maandag 25 juli 2016

Summerfestival in Gilleleje Denemarken.

Begin Juli was ik te gast op het Summerfestival in Gilleleje in Denemarken georganiseerd door Nukunu.
Het was weer een ontmoeting met veel nieuwe mensen maar ook oude bekenden zoals mijn mooie sister Meera Bai. Een heerlijk ontmoeting met elkaar op het strand met drums en zang.

In the early days of July I was a guest on the Summerfestival in Gilleleje in Denmark, organised by Nukunu.
It was a meeting again with people that I didn't know and old friends like my beautiful sister Meera Bai. A lovely meeting on the beach with drums and singing.


zondag 17 april 2016

woensdag 9 december 2015

Opname gemaakt door Jet Mesman in 't Muzeoor in Ellewoutsdijk.

video

Met het laatste concertje in 't Muzeoor heeft Jet Mesman een opname gemaakt met de telefoon van het nummer: Walking the path.
Een improvisatie met gitaar en Native American Flute. 

In the last concert in 't Muzeoor, Jet Mesman had made a recording with her telephone of the number: Walking the Path.
It is an improvisation with guitar and Native American Flute.

ENJOY!

donderdag 1 oktober 2015

Gate, Gate opgenomen in de molen.Gate Gate Paragate
Para Samgate Bodhi Svaha.
 
Go, go beyond! Beyond the highest reality.
Go beyond Enlightement,
offering it self into itself.
 
 
 
Dit is één van mijn favoriete mantra's, opgenomen in mijn nieuwe woonplek, de molen.
De akoestiek is er geweldig en als er geen auto's voorbij rijden, kan je mooie opnames maken.
Er reden tijdens de opname geen auto's langs, is het niet wonderbaarlijk!
 
 
This is one of my favorite mantras, recorded in mij new home, the mill.
De acoustic is great and when there are no cars passing my home, yo can make beautiful recordings.
During the recording there were no cars passing, is it not wonderful!
 
Enjoy!
 
 
 

maandag 20 juli 2015

Stilte, lachen, huilen en ontspannen.

Enige tijd geleden werd ik weer gevraagd om te komen spelen op de school voor meervoudig gehandicapte kinderen en in een verzorgingstehuis voor ouderen met dementie. Weer mooi en dankbaar om dit weer te kunnen doen. Voor de tweede keer kom ik nu op de school en in het verzorgingstehuis. De laatste keer waren het mooie ervaringen en ik ben benieuwd wat er nu weer ontstaat.

Het is iedere keer weer in het moment reageren en zien wat er ontstaat. Is er vreugde, soms verdriet, angst of ontroering.

Met een vriend die gitaar speelt en ik speel dan of de fluit of een shrutibox (soort van klein orgeltje) zingen we een aantal mantra's. Ik kijk naar een jongen in de rolstoel en als hij de shrutibox hoort zie ik een glimlach op zijn gezicht verschijnen. Bij een meisje zie ik een traan over haar wangen biggelen. Wanneer ik langs ga met de klankschalen zijn er weer verschillende reacties sommige vinden het mooi en reageren en anderen willen het niet ervaren, dat is mooi omdat alles er mag zijn zoals het is.

Bij de ouderen met dementie wordt er flink gelachen, ook is er ontroering te zien en een man komt mij bedanken omdat hij er zo rustig van is geworden. Ik zing in de klankschaal en hoor een ahhh voorbij komen. 

Ik hoop dat ik nog veel van deze prachtige mensen mag ontmoeten want wanneer in je in hun ogen kijkt maak je contact met de ware ziel, dat is het allergrootste geschenk!A while ago I was invited to come and play on a school with mutiple handicapt children and in a restinghome for eldery people with dementia. It was beautiful and gratefull to do this. For the second time I am going to the school and the restinghome. The last time there were such beautiful experiences and I am very ciurios what will happen this time.

Everytime it is reacting in the moment and see what appears. Is there joy, sometimes grieve, fear or emotions.

With a friend who plays the guitaar and I play the flute and shrutibox (it is like a little organ) , we sing a couple of mantras. I look at a boy and  I see when he heares the shrutibox, he started to smile. With a girl I see that is a tear running down her cheek. When I come with the singingbowls there are other reactions again some of them like it and otther once don't want to experience it and that is so beautiful because everything can be there just the way it is.

With the eldery people with dementia there is a big laughter, also there are feelings and man comes to me to thank me, because he expierenced so much peace. I am singing in the singing bowl and hear an ahhh coming my way.

I hope that I can meet more of these beautiful people because when you look into there eyes, you make contact with the true soul, that is is the biggest gift!woensdag 4 maart 2015

Langzaam, langzaam.Langzaam, langzaam heb ik het gevoel weer een beetje terug te keren in de wereld. Eind november in 2014 kreeg ik een herseninfarct. Een proces van revalidatie brak aan. Mijn stem mijn grootste bezit was haar melodielijn kwijtgeraakt. Het praten ging moeilijk en van het zingen was niets meer over. Ik ben dankbaar dat de juiste mensen op mijn pad zijn gekomen, die me onvoorwaardelijk hebben gesteund en niet in het drama gingen zitten.
Ik kan nu waarlijk zeggen dat het herseninfarct een groot cadeau is geweest, wat me veel gebracht heeft. De ballast is verdwenen en mijn gevoel is nog nooit zo intens geweest.
Ook langzaam, langzaam, ga ik weer toewerken naar het maken van muziek en laat me verrassen door het leven zelf. Alles is anders.


Slowly, slowly, I have the feeling to return in the world again. At the end of November 2014, I had a stroke. A process of revalidation was occuring. My voice, my greatest possesion had lost her melodieline. Talking was difficult and the singing was completly gone. I am very gratefull that the right people came on my pathway, who supported me uncondionally and didn't go into the drama. I can trully say now that this stroke was a great gift and brought me so much. The cluttering in my mind has gone and never were my feelings so intence.
Also slowly, slowly, I am making music again en let myself be surprised by life it self. Everything is different.