Irene Brakman


Soundhealing;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen voor Kinderen/ Performances for children;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

maandag 23 januari 2017

Wind en snaarinstrumenten.

Zolang als ik op deze Aarde rondloop en in dit leven is de creativiteit altijd één van de belangrijkste drijfveren in mijn leven geweest.
Wanneer ik dan ook mijn leven bekijk zie ik dat wanneer de creativiteit naar beneden gaat omdat ik denk dat daar geen ruimte voor is, gaat ook mijn leven minder en blijk bijna stil te staan.
Al heel mijn leven heb ik een passie voor muziekinstrumenten, natuurlijk als kind begonnen met de blokfluit en toen ik op mijn 21e mijn eigen geld verdiende heb ik dat onmiddelijk omgezet in een dwarsfluit. Klassieke les genomen en intens genoten van de muziek. In de loop van de jaren zijn daar heel veel muziekinstrumenten bijgekomen...zoals diverse fluiten, Nada Taragini, drums, en klankschalen. En inmiddels was mijn stem ook een belangrijk instrument geworden.

Toen ik twee jaar geleden een aantal beroertes kreeg en daarbij mijn stem verloor, lukte het dwarsfluitspelen ook niet meer zo erg. Ik ben een keer zo kwaad geworden dat het niet meer lukte dat ik de fluit van me afwierp. Dit is niet zo verstandig ik weet het, maar soms.... Inmiddels is mijn stem weer goed terug en het dwarsfluitspelen komt ook weer een beetje terug maar geeft toch aardig wat nekklachten en toen dacht ik: "kan ik wat anders leren spelen?" Toen ik zestien jaar was had ik van mijn zwager een keer een Egmond gitaar overgenomen en daar speelde ik graag op. Nummers van Joan Baez, zij was mijn favoriet en soms schreef ik mijn eigen nummers. En ineens wist ik het ik ga weer opnieuw gitaar leren spelen.


Wat een plezier geeft dit toch weer, zingen samen met de gitaar. De eerste weken stond de gitaar bij mijn bed en zodra ik 's morgens wakker werd begon ik te spelen. Toen dacht ik een harmonium zou ook erg fijn zijn. Ja....niet meer te stoppen en samen met Yvette van Mantra4You heb ik een harmonium aangeschaft en hebben we onze eerste workshop achter de rug bij Garaunga Hontelez uit De Steeg, vlakbij Arnhem in de buurt. www.mantrazingen.nl.


Wat een plezier geeft het weer om nieuwe dingen te leren en uit te proberen!

En altijd blijf ik het gevoel houden dat ik nog maar net begonnen ben!
Op zondag 19 maart, speelt Mantra4You weer in Dordrecht.
 


As long as walk on this Earth in this life, the creativity was always the most important thing in my life. I also see when I look at my life that when the creativity is getting lesser, because I think I have no time for it, my life goes lesser and it seems that I am standing still at that time.
All my life I have a passion for musical instruments, of course as I child I started with the recorder and when I earned my own money when I was 21 the first thing that I bought from that money was a German flute. I had classic lessons and I enjoyed the music. In years I gathered a lot of musical instruments...like Native American flutes, Nada Tarangini, Drums and Singing Bowls. And also my voice became a very important instrument.

When I got a couple of strokes twee years ago and lost my voice, also the playing of the German flute didn't go so well. One day I got so mad that I threw the flute away! I know this is not a wise thing to do......Now these days my voice is back again and also playing the flute goes slowly, slowly but is still giving some pain in my neck. Then the thought arises: "Can I learn to play something else?" When I was 16 years old I bought an Egmond guitar from my brother in law and I enjoyed playing on that. Songs of Joan Baez, she was my favorite and sometimes I wrote my own songs. And suddenly I knew I am going to play the guitar again. What a pleasure is giving this instrument, singing with the guitar. The first weeks it stood beside my bed and when I woke up the first thing that I did was playing. Then the next thought came, an harmonium would also be great. Yes I was unstoppable and together with Yvette from Mantra4You we went to the workshop of Gauranga Hontlez in De Steeg, close to Arnhem and we bought an harmonium.

What a pleasure it gives to learn new things and trying things out!

And I always keep having the feeling that I just began!

zondag 4 december 2016

Gayatri Mantra!


video

 OM BHUR BHUVA SVAHA
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YO NAHA PRACHODAYATVertaling: Door alle lagen van ervaring heen is dat
de ware aard die het bestaan verlicht, het Allerhoogste Ene.
Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie
de verheven schittering van verlicht bewustzijn gewaarworden.

OHM

zondag 31 juli 2016

Kunst en Creatief Markt centrum 't Westlicht in Goes.


Wat een mooie ochtend was het. Spelen in de Maria Magdalena Kerk in Goes op de Kunst en Creatief Markt van centrum 't Westlicht in Goes.

Het spelen van mantra's en improvisaties. Mooie momenten toen violiste Djessy van den Dries met ons mee kwam spelen. Als een stroom water zo natuurlijk vloeiden we verder.What a beautiful morning it was. Playing in the Mary Magdalene Church in Goes on the Art and Creativity Market of center 't Westlicht in Goes.

Playing mantra's en improvisations. Beautiful moments when violin player Djessy van den Dries came and played wit us. Like a stream so naturally flowing together.

 

maandag 25 juli 2016

Summerfestival in Gilleleje Denemarken.

Begin Juli was ik te gast op het Summerfestival in Gilleleje in Denemarken georganiseerd door Nukunu.
Het was weer een ontmoeting met veel nieuwe mensen maar ook oude bekenden zoals mijn mooie sister Meera Bai. Een heerlijk ontmoeting met elkaar op het strand met drums en zang.

In the early days of July I was a guest on the Summerfestival in Gilleleje in Denmark, organised by Nukunu.
It was a meeting again with people that I didn't know and old friends like my beautiful sister Meera Bai. A lovely meeting on the beach with drums and singing.


zondag 17 april 2016

woensdag 9 december 2015

Opname gemaakt door Jet Mesman in 't Muzeoor in Ellewoutsdijk.

video

Met het laatste concertje in 't Muzeoor heeft Jet Mesman een opname gemaakt met de telefoon van het nummer: Walking the path.
Een improvisatie met gitaar en Native American Flute. 

In the last concert in 't Muzeoor, Jet Mesman had made a recording with her telephone of the number: Walking the Path.
It is an improvisation with guitar and Native American Flute.

ENJOY!

donderdag 1 oktober 2015

Gate, Gate opgenomen in de molen.Gate Gate Paragate
Para Samgate Bodhi Svaha.
 
Go, go beyond! Beyond the highest reality.
Go beyond Enlightement,
offering it self into itself.
 
 
 
Dit is één van mijn favoriete mantra's, opgenomen in mijn nieuwe woonplek, de molen.
De akoestiek is er geweldig en als er geen auto's voorbij rijden, kan je mooie opnames maken.
Er reden tijdens de opname geen auto's langs, is het niet wonderbaarlijk!
 
 
This is one of my favorite mantras, recorded in mij new home, the mill.
De acoustic is great and when there are no cars passing my home, yo can make beautiful recordings.
During the recording there were no cars passing, is it not wonderful!
 
Enjoy!
 
 
 

maandag 20 juli 2015

Stilte, lachen, huilen en ontspannen.

Enige tijd geleden werd ik weer gevraagd om te komen spelen op de school voor meervoudig gehandicapte kinderen en in een verzorgingstehuis voor ouderen met dementie. Weer mooi en dankbaar om dit weer te kunnen doen. Voor de tweede keer kom ik nu op de school en in het verzorgingstehuis. De laatste keer waren het mooie ervaringen en ik ben benieuwd wat er nu weer ontstaat.

Het is iedere keer weer in het moment reageren en zien wat er ontstaat. Is er vreugde, soms verdriet, angst of ontroering.

Met een vriend die gitaar speelt en ik speel dan of de fluit of een shrutibox (soort van klein orgeltje) zingen we een aantal mantra's. Ik kijk naar een jongen in de rolstoel en als hij de shrutibox hoort zie ik een glimlach op zijn gezicht verschijnen. Bij een meisje zie ik een traan over haar wangen biggelen. Wanneer ik langs ga met de klankschalen zijn er weer verschillende reacties sommige vinden het mooi en reageren en anderen willen het niet ervaren, dat is mooi omdat alles er mag zijn zoals het is.

Bij de ouderen met dementie wordt er flink gelachen, ook is er ontroering te zien en een man komt mij bedanken omdat hij er zo rustig van is geworden. Ik zing in de klankschaal en hoor een ahhh voorbij komen. 

Ik hoop dat ik nog veel van deze prachtige mensen mag ontmoeten want wanneer in je in hun ogen kijkt maak je contact met de ware ziel, dat is het allergrootste geschenk!A while ago I was invited to come and play on a school with mutiple handicapt children and in a restinghome for eldery people with dementia. It was beautiful and gratefull to do this. For the second time I am going to the school and the restinghome. The last time there were such beautiful experiences and I am very ciurios what will happen this time.

Everytime it is reacting in the moment and see what appears. Is there joy, sometimes grieve, fear or emotions.

With a friend who plays the guitaar and I play the flute and shrutibox (it is like a little organ) , we sing a couple of mantras. I look at a boy and  I see when he heares the shrutibox, he started to smile. With a girl I see that is a tear running down her cheek. When I come with the singingbowls there are other reactions again some of them like it and otther once don't want to experience it and that is so beautiful because everything can be there just the way it is.

With the eldery people with dementia there is a big laughter, also there are feelings and man comes to me to thank me, because he expierenced so much peace. I am singing in the singing bowl and hear an ahhh coming my way.

I hope that I can meet more of these beautiful people because when you look into there eyes, you make contact with the true soul, that is is the biggest gift!